Uw reacties, onze doelen!

Beste lezer,
 

Dank jullie wel voor het invullen van onze enquête! Wij zijn blij met de vele reacties die we mochten ontvangen. Uit de enquête blijkt dat de meeste mensen die hem hebben ingevuld positief zijn over de organisatie. Dat doet ons deugd en stimuleert ons om door te gaan!
 

Er is ook veel gebruik gemaakt om een opmerking te plaatsen. Met deze feedback gaan we aan de slag. Wel willen we op enkele opmerkingen reageren om meer duidelijkheid te geven over het hoe en waarom van sommige beslissingen.

  • Diverse opmerkingen gingen over het missen van muziek op de laatste dag. Daar kunnen we alleen maar mee instemmen! Wij zijn vanaf januari bezig geweest om diverse muziekkapellen te benaderen om op deze vrijdag te komen spelen. Helaas was geen enkele kapel bereid te komen. Als reden werd opgegeven dat er vele kapelleden niet aanwezig waren en dan kunnen ze niet goed spelen. Gelukkig was er wel een dj bij de Hop aanwezig. Wij hopen dat het volgend jaar wel lukt.
  • De starttijden: sommige mensen willen graag eerder starten omdat ze vinden dat het te laat wordt voor hun kinderen. Dat gaat met name over lopers op de 3 km. Sommige mensen willen later starten omdat ze zo moeten haasten om op tijd te zijn. Dat is moeilijk om een middenweg te vinden. Wij denken na om de lopers op de 3 km eerder te laten starten, zodat ze op tijd naar bed kunnen. De oudere kinderen starten dan iets later.
  • “Is het nodig om die strookjes af te vinken, het houdt zo op!” Het eerste jaar dat we zijn begonnen met scannen hadden we de strookjes afgeschaft. Veel kinderen vonden dit jammer, ze misten het afvinken. Daarom hebben we nu weer de dagkaartjes. Het is tevens een controle op het verstrekken van de traktatie. Dat blijven we dus doen.
  • Een opmerking over het inschrijfgeld: Er kan toch meer gedaan worden voor die 6 euro, want alles is toch gesponsord.” Helaas is dat niet waar. Wij betalen een bijdrage voor de krentenbollen, de ontbijtkoek en de bloemen. Het drinken voor de deelnemers en vrijwilligers. wordt op twee avonden volledig betaald door de avondvierdaagse. Daarnaast maken we ook kosten: abonnement website met de scan apparatuur, lidmaatschap KWBN, het drukwerk van het programmaboekje en de routes. De inzet van de EHBO op de wandelavonden is ook niet gratis. De 6 euro is niet kostendekkend. Gelukkig hebben we elk jaar inkomsten van de advertenties in ons programmaboekje en een bijdrage van de Rabobank Clubkascampagne. Wij letten goed op de uitgaven zodat we de avondvierdaagse kunnen blijven organiseren.
  • Men oppert om meerdere straten af te zetten op de routes. Helaas kan dat niet. Daar hebben we geen vergunning voor. Straten bij start en finish worden afgezet. Wij verwachten dat ouders en kinderen zich aan de verkeersregels houden, op de stoep lopen en buiten de bebouwde kom aan de linkerkant van de weg lopen en niet breed lopen over de gehele weg. Onze verkeersregelaars merken dat niet iedereen zich aan die regels houdt en niet zo open staan voor aanwijzingen van die verkeersregelaars.
  • Men geeft aan dat de routes vooraf op website gezet kunnen worden. Daar kiezen we niet voor. Het verrassingseffect is dan weg. Wij werken met verschillende starttijden om de lopers te spreiden. Dan is daar geen controle meer op.
    Volgend jaar gaan we elke route op een eigen gekleurd papier afdrukken. Onze verkeersregelaars hebben dan ook sneller in de gaten of een groepje verkeerd loopt.
  • Onze facebook pagina; een terechte opmerking dat we steeds een andere hebben. Daar balen wij ook van. De eerste keer is een pagina gehackt. Daar konden we niet meer op inloggen. De tweede gaf ook problemen met inloggen. Hopelijk blijft deze het goed doen. Wij vinden het fijn om via deze weg te communiceren. Maar ook op onze website komen de mededelingen zoals starttijden die mogelijk wijzigen.

Wij zijn weer begonnen met de voorbereidingen voor de 34e Avondvierdaagse van Vlijmen. Het is veel werk, zeker in de laatste weken.
 

Mocht je als vrijwilliger willen aansluiten of als verkeersregelaar meehelpen voor een veilige wandeltocht, meld je dan aan via het contactformulier op de website. Wij zijn blij met alle hulp!


De organisatie,
Annemieke, Udo, Chery en Bernard

 

Terug naar boven