Startkaart

De startkaart met de streepjescodeDe deelnemers die zich digitaal hebben ingeschreven en hebben betaald, ontvangen per e-mail hun startkaart. 

Achter de naam staat het betaalde bedrag (in €). Zo kan de organisatie nagaan of er recht is op een medaille. 

De deelnemers die zich op de inschrijvingsavond in De Mand inschrijven, ontvangen hun startkaart geprint op papier nadat er is betaald.

Hierop staat o.m. de streepjescode / het startnummer op.

Deze streepjescode wordt elke wandeldag 2x gescand; bij de start als teken van vertrek en bij de finish als teken van aankomst.

De scankaart dient iedere avond als bewijs van deelname bij de start te worden getoond en gescand.
Als organisatie voelen we ons verantwoordelijk voor alle deelnemers. Het is daarom van het grootste belang dat de deelnemers zich dagelijks afmelden en hun scankaart laten scannen.

Bij het scannen op het eind van de wandeldag krijg je als ingeschreven wandelaar of ingeschreven begeleider een traktatie.
Hiermee houdt de organisatie tevens een controle op de binnenkomst van ALLE deelnemers.

Terug naar boven